grafický dopad #01 – Asociace za estetiku veřejného prostoru

Spojují a podporují všechny, kterým není lhostejná kvalita veřejného prostoru


V České republice vznikla koncem roku 2020 Asociace za estetiku veřejného prostoru. Její členové se dlouhodobě věnují problematice vizuálního smogu a estetizace veřejného prostoru. Stojí například za manuály označování provozoven a reklamy, manuály vizuální podoby veřejného prostoru, panelovými diskuzemi a komentovanými prohlídkami na téma reklamní smog. Položili jsme několik otázek Jakubovi Kletenskému, výkonnému řediteli asociace.

 

Zdroj: azevp.cz

 

Co vás vedlo k založení Asociace za estetiku veřejného prostoru?

Otázky týkající se nakládání s veřejným prostorem se už nějakou dobu objevují v mnoha městech České republiky. Nejen v Praze nebo Brně, ale dokonce už i v menších obcích. Stále častěji tato témata prosakují do celospolečenských diskuzí. Sami jsme na to při své práci naráželi a přáli jsme si založit platformu, která bude propojovat aktivity a účastníky z rozličných oborů, kteří se o tuto problematiku aktivně zajímají. Proto na podzim 2020 vznikla Asociace za estetiku veřejného prostoru.

 

Kdo vlastně jste a kolik vás za asociaci pracuje?

Naše iniciativa spojuje a podporuje všechny, kterým není lhostejná estetická podoba a kvalita veřejného prostoru a chtějí přispívat k jeho kultivaci a trvalému zlepšování. Náš pracovní tým tvoří zástupci architektů, marketingových specialistů i manažerů. Jsme přesvědčeni, že právě díky naší multioborovosti jsme schopni uchopit komplexnost problematiky veřejného prostoru v celé její šíři. 

 

Proč je pro společnost, firmy a veřejnost tak důležitý estetický a vizuální vzhled veřejného prostoru?

Kultivace veřejného prostoru možná na první pohled působí jako okrajové téma. Veřejný prostor není zbytek, ve skutečnosti má velký význam. Kvalita veřejného prostoru přispívá k atraktivitě a úspěšnosti regionu. Je důležité, jak na nás jako jednotlivce naše okolí působí, jak se v něm cítíme a zda se s ním dokážeme identifikovat. Zda nás takový prostor přitahuje a vyhledáváme jej, nebo z něj raději prcháme co nejdříve pryč. Jedná se také o vizitku vyspělosti a „zralosti“ naší společnosti. 

 

Linec, Rakousko vs. Kopřivnice, Česká republika (Zdroj: azevp.cz)

 

 

Proč myslíte, že je stav veřejného prostoru v Česku tak špatný?

To je velice komplikovaná otázka. Můj osobní názor je, že to vychází z naší nedávné minulosti. Tak, jak se minulý režim snažil vše „centralizovat“, došlo po revoluci k opačnému efektu a extrému. Nyní se nacházíme v bodě, kdy máme pocit, že jakákoliv regulace se rovná zásahu do našich osobních práv či svobod. Musíme si ale uvědomit, že například fasáda naší budovy je také veřejným prostorem a má na něj vliv. 

Je smutné, že aktuální stav veřejných prostor či neregulované reklamy se pro nás stal „standardem“, který buď přehlížíme nebo nám vůbec nepřipadá důležitý. Paradoxně tedy vychováváme i další generace mladých lidí, pro které je takové prostředí normou.

 

„Paradoxně tedy vychováváme i další generace mladých lidí,
pro které je takové prostředí normou.“

 

Myslíte, že jde nějakým způsobem bojovat vůči nevkusu? Jak na to?

Samotný vkus či nevkus jsou do určité míry subjektivní pojmy. Nicméně nějaké základní cítění nebo pravidla by měla být všeobecně akceptována a přijímaná skrz celou společnost. Například určitě všichni cítíme, že zakrývat historicky významné budovy reklamou není správné. A dokážeme najít spoustu dalších univerzálních pravidel, na kterých se všichni shodneme. Samotný boj už je mnohdy legislativně velice obtížný a v některých případech nemožný. Proto je vždy lepší, vydat se cestou osvěty a pozitivních příkladů, než sahat pouze k regulaci či represím.

 

Co je cílem asociace? Jak jich chcete dosáhnout?

Svými odbornými zkušenostmi chceme spoluvytvářet a prosazovat atraktivnější a esteticky příjemná veřejná prostranství. Nenahradíme role místních architektů, úředníků a dalších zúčastněných stran. Našim cílem je však urychlit cestu za lepším veřejným prostorem všem, kdo o to projeví zájem. Společnými silami pomáháme dosahovat potřebných změn mnohem rychleji a efektivněji, než jak by to dokázaly jednotlivé subjekty.

Usilujeme také o popularizaci tohoto tématu, aby si odborná i široká veřejnost společně uvědomovala, že je s veřejným prostorem nutné a možné nakládat zodpovědně.

 

Na jaký grafický či vizuální odpad v životě nezapomenete?

No, k tomu nemusíme vůbec chodit daleko. Máme každodenní zkušenost přímo z našeho města Kopřivnice. Ta má skvělé okolí, bohužel samotné město s sebou nese obrovskou zátěž „panelákového města“ přeplácaného vizuálním smogem, navíc bez atraktivního centra. Myslím, že i to je jedním z hlavních důvodů, proč asociace vznikla právě v tomto městě. 

 
 

Asociace za estetiku veřejného prostoru (Zdroj: azevp.cz)

 

Co si myslíte o všeobecně normalizovaném názoru „špatná reklama, taky reklama“?

Beru to jako líbivou hlášku, kterou si lidé často ospravedlňují jakýkoliv svůj marketingový výkon. V obecné rovině s ním ale v asociaci nesouhlasíme. Bohužel až příliš často se za tímto názorem skrývá absence vnímání jakéhokoliv reputačního rizika. Slovy slovenského interpreta Gleba: „Aj ho*no v bazéne vie spraviť medzi ľudmi rozruch.“ 

 

Znáte osobně nějakého „Vénu“? 

Znám hned několik Vénů, kteří až příliš často věří tomu, že větší logo je automaticky viditelnější, nebo že nejlépe se komunikuje bannerem na plotě. Je to běh na dlouhou trať naučit je jednoduchému vzorci: „méně reklamy, lepší komunikaci“. 

 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Chceme zpřístupňovat témata týkající se architektury, reklamního smogu a veřejného prostoru lidem. Odborných zdrojů existuje v České republice nespočet. Často ale chybí jejich popularizace. Právě ta je důležitá, aby ve společnosti probíhala průběžná osvěta a edukace v této oblasti, otevřela se „politická vůle“ a odvaha k realizaci a hlavně dokončování potřebných změn. Jedním z projektů, který by měl tato témata pomoci přiblížit veřejnosti, je vytvoření mapy vizuálního smogu po vzoru Výmoly.cz, projektu jednoho ze zakládajících členů naší asociace.

 

 

Mapa vizuálního smogu od AZEVP (Zdroj: vizualnísmog.cz)

 

Sledujte více informací na

www.azevp.cz
www.facebook.com/zaestetiku
www.instagram.com/zaestetiku

 

Za Asociaci pro estetiku veřejného prostoru
Bc. Jakub Kletenský
Výkonný ředitel

 

– 

 

Rubrika grafický dopad 
Chceme dát prostor projektům nebo aktivitám, které mají pozitivní vliv na boj proti grafickým chybám a vizuálnímu smogu ve veřejném prostoru. Znáte další projekty, které pomáhají zlepšit veřejný prostor? Dejte nám vědět.

 

Zpět do obchodu