Aktuálně provedené objednávky budou vyřízeny po 19. 6. Véna čerpá dovolenou. Děkujeme za pochopení.

Nejčastějších 10 základních chyb v grafickém návrhu


 Souhrn: V tomto článku se dozvíte, jak poznat grafický odpad, jak vznikají nejčastější grafické přešlapy a jak se jim vyhnout. 


 
Na naší stránce často narážíme na komentáře typu „Tohle není grafický odpad“ či „Co je na tom špatně?“. Proto jsme sepsali 10 nejčastějších grafických chyb, které se v oboru vyskytují, a vytvořili jsme rychlý a jednoduchý návod, jak zaručeně poznat grafický odpad. Pokud grafická práce obsahuje jednu či více ze zmíněných chyb, je dost možné, že skončí u nás na grafickém odpadu. Vždy berme v potaz, že pokud je chyba vytvořená úmyslně, nebo s daným cílem, o grafický odpad se nejedná.

Díky těmto prostým přešlapům poznáte, že grafický návrh vytvořil na koleni *Václav „Véna“ Korela, nebo v horším případě sám majitel. Takový návrh může negativně ovlivnit budoucí zákazníky a mít negativní vliv na chod podniku, služby či značky.

*Kutil, co umí s počítačem, ambasador stránky a tvůrce veškerého grafického odpadu


Filip, Filip a Véna, administrátoři stránky grafický odpad
Doba čtení: ~9 min.

 

Obsah

1. Odlišný vzhled znaků v textu

2. Špatně čitelný text

3. Rozmístění a množství informací

4. Použití obrázku s vodoznakem

5. Neznalost podkladu pro umístění

6. Magické barvy

7. Unavený materiál

8. Reklamní smog

9. Podobnost čistě náhodná

10. Špatné rozlišení podkladů

Bonus 1: Špatný ořez

Bonus 2: Sexismus

 

 

1. Odlišný vzhled znaků v textu
 Městská knihovna - Týniště nad Orlici

Fontart - česká diakritika

Fontart - Hospoda Na RůžkuSouhrn:  Znaky s českou diakritikou (áéíóúýčďěňřšťžů) někdy i celý zbytek slova či věty, který po nich následuje, má odlišný vzhled. Jak vzniká?

S tímto případem se můžeme setkat, pokud použijeme druh písma, které neobsahuje výše zmíněné znaky. Nejčastěji se tak děje při navrhováni v programu, který není určen pro tvorbu grafického designu (např. Microsoft Excel nebo Word). Další častou příčinou odlišného vzhledu znaků bývá použití písma, které tyto diakritické znaky neobsahuje. Takové písmo může být součástí operačního systému, popřípadě může být staženo zdarma.

Velmi často dochází k chybě při vytváření podkladů pro tisk. Konkrétní písmo (font) není převedené do křivek nebo vložené v uloženém tiskovém souboru. V případě otevření souboru na jiném počítači pak dojde k vykreslení zástupných symbolů.


Jak se této chybě vyhnout?

1. Ověřte si, zda písmo podporuje české diakritické znaky pomocí věty „Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.“

2. Pro vytváření grafických prací používejte programy k tomu určené (např. Adobe).

3. Při zasílání tiskových podkladů se ujistěte, zda je písmo převedené na křivky nebo vložené v PDF.

 

  

 2. 
Špatně čitelný text

Špatně čitelný text - osmisměrka

Špatně čitelný text - Jedorpýv

Špatně čitelný text - Kadeřnictví

 


 Souhrn: Úprava textu, po které dochází ke zhoršení čitelnosti a celkové funkčnosti. Např. zalomení, zarovnání, natočení, deformace znaků, změna směru čtení apod.


 
Jak vzniká?

Grafici se občas setkávají s argumentem, že takto zalomený text je zajímavější a že si toho všimne více lidí. Je pravda, že takový text sice pár tzv. „křížovkářů“ osloví, ale po zdárném přečtení nedojde ve většině případů k přesvědčení. U zadavatele či grafika tedy panuje mylná představa o zaujetí konkrétní cílové skupiny.

Dalším důvodem může být ze strany grafika jakási obava z příliš jednoduchého řešení. Grafik chce ukázat, že zvolil kreativní přístup, často bohužel na úkor funkčnosti. Bizarní situace a náhoda někdy nahrává tomu, že vznikají nová slova jako např. legendární český „JEDORPÝV“ nebo slovenský „JADERPÝV“.

Velmi častý důvod také je, že zadavatel nebo grafik vymyslí příliš dlouhý text, který se poté nevejde do zvoleného podkladu. Myšlenka na úpravu návrhu a následnou výrobu je zavrhnuta hned v zárodku.

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Ať už navrhujete leták nebo poutač na průčelí budovy, držte se osvědčeného pravidla, že máte pár vteřin na oslovení zákazníka, a myslete tak především na čitelnost, funkčnost a přehlednost návrhu.

2. Před finálním uložením a odesláním podkladů do tiskárny zkuste ukázat návrh pár lidem ve svém okolí.

3. Před začátkem tvorby požadujte přesný rozměr podkladu nebo formátu, pro který návrh vzniká. 

 

 

 3. Rozmístění a množství informací

Rozmístění a množství informací - 6. července 2020 - plakát

Rozmístění a množství informací - Tradiční den - plakát

Rozmístění a množství informací - leták

 


 Souhrn:   Větší množství prvků (symbolů, ikon, log, ilustrací, fotografií, textů...), které společně nedávají smysl a celek se jeví nepřehledný.Jak vzniká?

Začínající grafici, popřípadě samotní zadavatelé, experimentují s návrhem, kombinují prvky a přidávají informace, které se snaží vecpat do určitého formátu. Klient/zadavatel má tak pocit, že předá všechny informace a osloví své publikum.

Opak je většinou pravdou a v těchto příkladech je jasně vidět, že klient/zadavatel neví, co je cílem jeho potřeby, a nechá tvůrci „volnou ruku“. 

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Zvolte co nejjednodušší přístup, ideálně jednu informaci, kterou chcete předat.

2. Stanovení cílů výsledné práce a ujištění se, koho chce klient/zadavatel oslovit.  

3. Ujasnění priorit pro jednotlivé prvky.

 

 

 

 

4. Použití obrázku s vodoznakem

Použití obrázku s vodoznakem - O2

Použití obrázku s vodoznakem - Hoffen

Použití obrázku s vodoznakem - Kadeřnictví výloha

 


 Souhrn:  Médium (např. fotografie, obrázek, ilustrace, video…) obsahující transparentní podpis vlastníka práv (např. firma, majitel, fotobanka...).


 
Jak vzniká? 

Autor návrhu si najde ve vyhledávači obrázek a nevšimne si, že obsahuje vodoznak. Stáhne si obrázek do svého zařízení, použije ho bez koupení licence, a tím následně porušuje autorská práva. Vodoznak je digitální průhledný podpis, který má hlavní funkci zabránit kopírováním (např. vodoznak na bankovkách).

Dnes již existuje mnoho služeb a nástrojů, které mají zabránit kopírování. Pomocí algoritmů dokážou jednoduše takový obrázek s vodoznakem najít. 

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Zvolte raději takzvanou „free fotobanku“, kde si můžete zdarma, či za přihlášení stáhnout fotografie ve velkém rozlišení (např. Freepik, Pixabay, Pexels, Unsplash).

2. Pokud to není žádoucí, zvažte, zda je nutné v návrhu fotografii použít. Často to jde i bez ní.

3. Pokud pracujete s fotkami v demo verzích, nedoporučujeme posílat zákazníkovi data ve finálním formátu.

 

 

 

5. Neznalost podkladu pro umístění

Neznalost podkladu pro umístění - Autobus

Neznalost podkladu pro umístění - Auto

Neznalost podkladu pro umístění - Eskalátor v metru
 Souhrn:  Pokřivení a deformování výsledného polepu aplikovaného na nerovný, či komplikovaný povrch.Jak vzniká?

Grafik nezná nebo nerespektuje podklad pro umístění výsledné práce. Může se také stát, že nedostane tiskové podklady, kde je vyznačena část pro tisk a pro výřez. Vznikne tato chyba neznalostí, nebo se může jednat o skrytý záměr kvůli nízké hodinové sazbě? Kdo ví. Ať už se jedná o náhodu nebo záměr, často tímto způsobem vznikají nové druhy lidí a zvířat.

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Požádejte o tiskové podklady vždy před začátkem navrhování.

2. Snažte se zjistit co nejvíce informací o podkladu, kam bude výsledný grafický návrh umístěn.

3. Pokud vytváříte grafický návrh pro členitý podklad, vyhněte se umístění tváří a postav do nerovných a komplikovaných míst.

  

  

 

 

6. Magické barvy 

 Magické barvy - Banner

Magické barvy - Výloha

Magické barvy - Nápojový lístek

 


 Souhrn:  Kombinování barev, které zhoršují čitelnost do takové míry, že informaci nelze vůbec přečíst a stává se tak nefunkční.


 
Jak vzniká?

Výběrem podobných odstínů, světlosti a kontrastu barev pro text a pozadí. Vzniká při návrhu pro mobilní zařízení, počítače, projektory, ale i u tištěných, vyřezávaných návrhů. Příliš kontrastní kombinace vytváří budoucímu pozorovateli/čtenáři prasklé žilky na rohovce s lehkým štípnutím někde uvnitř hlavy. Při opačné situaci, kdy je nízký kontrast mezi textem a pozadím, dochází k splynutí prvků. Pozorovatel/čtenář má poté pocit, jako kdyby na něm grafik prováděl test barvosleposti. 

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Pokud si nejste jistí svými grafickými schopnostmi, zkuste ukázat návrh pár lidem ve svém okolí.

2. Nekomplikujte grafický návrh fotkami/vzory přes celé pozadí.

3. Zjistěte, zda barvy, které používáte, mají dostatečný kontrast (např. Colour Contrast Checker).

 

 

  

 

7. Unavený materiál

Unavený materiál - Krámek

Unavený materiál - Armyshop

Unavený materiál - Hospoda


 Souhrn: Reklamní instalace, které jsou vytvořené na kolenou za použití různých materiálů. Jak vzniká?

Osoba pověřená svým vedoucím nebo osoba sama povzbuzená, vytvoří reklamu svépomocí, a to za použití materiálů „co dům dal“. Na tvorbu se používá např. klovatina, herkules, gafa páska či stará dobrá česká izolepa. Výsledkem je fascinující umělecká instalace, která značí jistou dávku stresu, tlaku, finančních potíží, lásky k ekologii, ale i kreativního kutilství.

Často narážíme na odpadky, použité obaly, nesouvisející věci, nevzhledné desky, slepené A4, popsané krabice, karton, dřevo, nábytek apod.

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Pokud jste nuceni vydat se tímto směrem a potřebujte reklamní nosič, využijte levných a ověřených materiálů, jako jsou (např. křídové tabule).

2. Použité obaly, nádobí, lahve od produktů, stránky z časopisů a letáků patří do koše, ne na reklamu.

3. Zkuste oslovit zákazníky jiným způsobem. Poraďte se s někým, kdo má v daném oboru přehled.

  

 

 

 

8. Reklamní smog

Reklamní smog - Valmez autobusové nádraží

Reklamní smog - Chobola

Reklamní smog - Budějovická

 


 Souhrn: Velké množství reklamních nosičů a poutačů ve veřejném prostoru. Člověk je nucen tuto reklamu sledovat a je jí doslova zahlcen. Mnoho reklam umístěných ve veřejném prostoru je také nelegální.


 
Jak vzniká?

Každý se chce prezentovat a „být viděn“. Reklama se hromadí ve veřejném prostoru a dochází k přehlcení, které často degraduje architekturu a ráz města. Majitelé provozoven v záplavě poutačů chtějí upozornit na svůj podnik, a tak často zdobí okolí nesmyslnými polepy, které obsahují duplicitní informace.

Reklamní smog je také způsoben reklamními agenturami, které volí nejprimitivnější variantu poutačů a materiálů, místo vymýšlení vhodnějšího řešení. Více reklam = více peněz.

Ovlivnit vzhled veřejného prostoru může i samotné město, které muže vyhláškou reklamu regulovat.

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Zjistěte si, zda má město manuál správné reklamy a diskutujte o návrhu se svým zadavatelem. Např. Brno střed - Manuál dobré praxe reklamyOstrava - Manuál označení provozoven, Manuál pro kultivovanou Prahu a další. Naučte se jednoduše rozpoznat nelegální reklamu ve vašem okolí s iniciativou Přidej se a strhni to.

2. Prozkoumejte okolí a podklad, kam má být grafický návrh umístěn. Zvolte pokud možno nekřiklavé barvy a jednotný vizuální styl.

3. Udělejte si jednoduchý výzkum a zkuste se svých zákazníků a kolemjdoucích zeptat, jak vnímají vaši prezentaci.

 

 

 

 

9. Podobnost čistě náhodná

Mekáč 2.0

Baumax 2.0Náchod 2.0

  


 Souhrn:  Návrh, který vědomě kopíruje nebo vychází z již existujícího grafického návrhu prezentující jinou službu, produkt nebo značku.


 
Jak vzniká?

Nejčastěji jde o kopírování, vědomou inspiraci, popřípadě stažení z fotobanky. Ať už jste začínající nebo zaběhlá firma, dejte si pozor na podobnost vašeho loga. Ruku na myš, originální logo dnes neexistuje. To ale neznamená, že je kopírování povoleno. V případě prokázané krádeže porušujete autorská, osobnostní a majetková práva, která jsou nepřevoditelná.

Licenční smlouvu majitel ani nemusí mít fyzicky, podle ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, klient/zadavatel získává licenci automaticky. 

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Vyhněte se přímému použití symbolů, ikon a logotypu pořízených ve fotobance.

2. Ověřte si podobnost pomocí vyhledávače obrázků.

3. Jako klienti či zadavatelé neriskujte pověst vaší značky krádeží autorských práv někoho jiného (např. kauzy Metrostav, Náchod apod).

 


 

 

10. Špatné rozlišení podkladů

Špatné rozlišení podkladů - Tesco fruit chews

Špatné rozlišení podkladů

Špatné rozlišení podkladů - Bona vita

 


 Souhrn: Fotografie či ilustrace, u kterých jsou patrně viditelné jednotlivé barevné čtverečky, ze kterých je výsledná grafika složená.Jak vzniká?

Tento základní grafický nešvar vzniká nejčastěji zvětšením obrázku, fotografie nebo ilustrace v menším rozlišení do potřebné velikosti. Často také vzniká nedopatřením, kdy je do návrhu vložena náhledová fotografie a grafik poté zapomene nahrát finální variantu.

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Nepoužívejte fotografie stažené z vyhledávačů.

2. Vždy si zkontrolujte velikost a rozlišení obrázku (např. Photoresolutionchecker).

3. Zkontrolujte si připravené podklady do tisku a nastavenou komprimaci.

 

 

  

 
Bonus 1: Špatný ořez

 Špatný ořez - Gulášobraní

Špatný ořez - Bulvár

Špatný ořez - Výloha

Špatný ořez - facebook post 


 Souhrn:  Podivné, ohryzané nebo divně oříznuté okraje fotografie, ilustrace nebo textu.


 
Jak vzniká?

Rychlý výběr, kouzelná hůlka, guma, pero se zakřivením, magnetické laso, řez, maska a další. Tohle všechno jsou nástroje, které mají tvůrci k dispozici v programech pro editaci grafického návrhu. Obsluha těchto nástrojů není obtížná, dá se přirovnat k vybarvování šablony obyčejnými pastelkami. Pokud pastelkou okraj šablony přetáhnete, je to podobné jako divně oříznutý okraj v návrhu.

Nejčastěji se používá v případě odstranění pozadí nebo vyjmutí konkrétního prvku z motivu. Nedůsledností a nepečlivostí vznikají bílé, různobarevné, kostičkované okraje nebo chybějí části motivu apod.

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Hledejte články a videa s návodem. Na toto téma existuje spousta tutoriálů a postupů.  

2. Dejte si záležet na ořezu v obtížných místech (vlasy, stromy, voda apod.) a zjistěte si, na jaký materiál bude motiv vytištěn.

3. Vyzkoušejte zdarma nástroje pro odstranění pozadí z obrázku. (např. Adobe express, removal.ai, remove.bg)

  

 

 

 
Bonus 2: Sexismus 

 Sexismus - František Lexa

Sexismus - Pivní pálenka

Sexismus - Jiří Kalvoda - Střechy

 


 Souhrn:  Neetická reklama, která ponižuje určité pohlaví. Snižuje lidskou důstojnost a je v rozporu s dobrými mravy (zákon č.  40/1995 Sb o regulaci reklamy). Často je taková reklama v kombinaci s dvojsmyslnou sexistickou narážkou absolutně mimo souvislost s propagovanou činností. 


 
Jak vzniká?

Kdysi dávno nám Véna popisoval svou první zkušenost se sexistickou reklamou. „Měl jsem mraky práce a seděl jsem u kompu jen tak. Dal jsem si bránu, pustil jsem si porno a četl chvilkami meme na soušlu. Do toho mě napsal šéfik, že mám volnou ruku. V tu chvíli se to ve mě začlo vařit.“

Ať už podobný dvojsmysl vymyslíte sami, nebo s partou u pivka, doporučujeme být rozvážný při realizaci. Krajský živnostenský úřad vám totiž může za sexistickou reklamu uložit pokutu až ve výši několik desítek tisíc korun. Nejenže to není zanedbatelná částka, navíc zaplatíte i poškozením značky. Kromě toho existuje pravděpodobnost, že si pozorující zapamatuje pouze vtip, ale nevzpomene si k jaké službě či produktu se konkrétní vtip vztahoval.

 

Jak se této chybě vyhnout?

1. Pokud vás něco podobného napadne, doporučujeme raději návrh uložit do šuplíku. Pokud si nejste jistí, zda váš návrh je nebo není sexistický, mrkněte na Manuál pro posouzení sexistické reklamy od projektu Otevřená společnost ve spolupráci s Nesehnutím.

2. Jako klienti či zadavatelé neriskujte pověst vaší značky špatnou propagací podobně jako např. zastavárny Index, Kalup machines.

3. Zkuste oslovit zákazníky jiným způsobem. Propagujte jasně a stručně, co je vaší činností. Poraďte se s někým, kdo má v daném oboru přehled.

 


 

ℹ️ Našli jste v článku chybu, odpad nebo vás napadá něco, na co jsme zapomněli? Dejte nám vědět na graficky.odpad@email.cz nebo do zpráv na sociálních sítích. Podnět zvážíme a popřípadě přidáme, nechť tento manuál slouží všem, kteří ho v budoucnu budou číst. 
 

 Limitovaný předprodej nových produktů!

Mrkni na nové kousky inspirované pravým grafickým odpadem.
Objednej sobě nebo svým blízkým originální dárek. Garantujeme doručení do Vánoc.

Zobrazit více

 


 

 

Zpět do obchodu